top of page

Faaliyetler

Faaliyet Alanlarımız

GOMAG Enerji; endüstriyel tesislerin komple dizayn, mühendislik, imalat ve montaj işlerinin taahhüdü konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirketin faaliyet alanlarını oluşturan konular:

  • Sabit ve yüzer tabanlı tank imalat ve montajı,

  • Revizyon , bakım ve onarım operasyonları,

  • Tesis taşıma projeleri,

  • Sabit ve yüzer tabanlı tank imalat ve montajı,

  • Küresel tank montajı,

  • Endüstriyel tesislerin inşaat, ekipman montajı, proses borulamaları, elektrik ve enstrüman, HVAC işleri,

  • Endüstriyel buhar kazanları montajı,

  • Devreye almaya hazırlık ve devreye alma işlemleri,

  • Boru hatları montajı ve Baraj cebri boruları teçhizatı imalat ve montajı.

GOMAG, Kimya, Petrol Rafinerileri, Petrokimya, Gübre, Gaz ve Demir-Çelik vb. alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlara ekipman tasarımı ve imalatının yanı sıra gerektiğinde komple tesis kurma bazında hizmet vermektedir.

bottom of page