top of page

Kalite Politikamız

  • Petrol, gaz, enerji, sektörü ile ilgili montaj alanlarında tüm faaliyetlerimizi; iç ve dış hususları gözeterek, müşteri kriterlerine, ulusal ve uluslararası standartlara, yürürlükteki mevzuatlara ve şartlara uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, kaliteli, zamanında, çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi,

  • Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin gerçekleştirilecek sürekli iyileştirme faaliyetleri ile performansını artırmayı,

  • Kalite, İSG ve Çevre Yönetimi ile ilgili bilinci artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

  • Standart gereklerini tüm çalışanlarımızın/çalışan temsilcilerimizin katılımı ve danışması ile uygulamayı, böylelikle tehlikeleri yok etmeyi ve İSG risklerini azaltmayı,

  • Gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınarak güncelliğini, işlevselliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamayı,

  • Sıfır iş kazası hedefini benimsemeyi, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına karşı güvenli ve sağlıklı iş alanları yaratmak suretiyle verimliliğimizi artırmayı,

  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, çevresel kirlenmeyi önlemeyi, olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,

  • Çözüm ortaklarımızın da en az bizim kadar duyarlı bir şekilde gereklilikleri yerine getirmelerini sağlamayı,

  • Tüm faaliyetleri raporlayıp,kayıt altına almayı,

Şirketin genel müdürü olarak, kalite yönetim sistemi gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini,sürekli iyileştirilmesini,ilgili tarafların,ISO 9001 : 2015 standardının,teklif edilen ürün ve hizmetlerinin beyan edilen şartları ile birlikte uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını taahhüt ederim.

 

Ali GÜRGÖZ

Genel Müdür

10.11.2018

bottom of page